Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Obróbka bezwiórowa

  • Obróbka bezwiórowa (plastyczna)

    metoda obróbki mechanicznej, podczas której następuje zmiana kształtu lub wymiarów przedmiotu bez ubytku materiału. Takie rodzaje obróbki bezwiórowej jak np. walcowanie, kucie, tłoczenie, wyoblanie noszą nazwę obróbki plastycznej. Wszystkie metale są mniej lub bardziej plastyczne, tak więc pod działaniem sił zewnętrznych nie tracą swej spójności, natomiast materiały nieplastyczne pod działaniem sił zewnętrznych tracą spójność i ulegają skruszeniu. Podatność metalu do trwałego odkształcenia jest jedną z jego cech charakterystycznych. Ważniejsze zabiegi obróbki bezwiórowej to: podłużanie (zob. wydłużanie), poszerzanie, spęczanie, zakrzywianie, skręcanie.

  • Obróbka plastyczna (patrz: Obróbka bezwiórowa)