Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Naprawa czopów

 • Naprawa czopów

  Naprawa polegająca na usuwaniu najczęściej spotykanych uszkodzeń czopów, a mianowicie: skrzywień, złamań i zatarć. Skrzywieniu i złamaniu ulegają czopy najcieńsze, zwłaszcza czopy osi balansu. Jeżeli skrzywiony czop jest miękki, można go wyprostować chwytkami przeznaczonymi do tego celu. Jeśli jest twardy, trzeba go przedtem poddać odpuszczaniu, aby się nie złamał podczas prostowania. W miejsce złamanego można wstawić nowy - jest to jednak trudna operacja, gdyż osie zegarkowe są bardzo twarde, a nawet po odpuszczeniu trudno jest wywiercić centrycznie (osiowo) mały otwór do wstawienia nowego czopa. Gdy oś jest grubsza, zamiast wiercić w niej mały otwór na sam czop, można wywiercić otwór większy, co jest znacznie łatwiejsze, wstawić czop grubszy, a z niego wytoczyć odpowiedni czop lejkowy. Zatarciu ulegają zwykle czopy najgrubsze.

 • Prostowanie czopów (patrz: Naprawa czopów)

 • Wiertło piórkowe

  wiertło składające się z chwytu walcowego oraz cieńszej i rozpłaszczonej części roboczej zakończonej dwoma ostrzami. Kąt wierzchołkowy wiertła piórkowego pod jakim są nachylone ostrza, wynosi 80 – 140°. Do wiercenia materiałów miękkich używa się wierteł piórkowych o mniejszym kącie wierzchołkowym. Ostrze wiertła piórkowego może być zaostrzone dwustronnie do wiercenia ręcznego w furkadle, albo jednostronnie do wiercenia na wiertarce. Zaletą wierteł piórkowych są ich małe wymiary – najcieńszych, wykonujących otwory o średnicy 0,05 – 0,8 mm, używa się do wiercenia otworów w osiach w celu wstawienia czopów (zob. naprawa czopów). Wadą jest ich mała sztywność. Nieco sztywniejsze i wydajniejsze w pracy są wiertła piórkowe o skręconym piórze, ale nią ma takich wierteł do wykonywania otworów o średnicy mniejszej niż 0,5 mm.

 • Wiertarka do czopów

  Urządzenie stosowane w pracowniach zegarmistrzowskich do wiercenia bardzo małych otworów w czołach osi i wałków w celu wstawienia czopów (zob. naprawa czopów).

 • Czop

  część osi lub wałka obracająca się w łożysku albo swobodna, końcowa część osi lub wałka, np. cz. sekundowy, na którym znajduje się wskazówka sekundowa. W zegarmistrzostwie rozróżnia się trzy rodzaje czopów: walcowe, lejkowe i stożkowe (zob. naprawa czopów).

 • Chwytki (pinceta)

  narzędzie zegarmistrzowskie służące do chwytania części zegarowych. Najczęściej zegarmistrz używa chwytek zwykłych do pracy przy zegarkach oraz grubszych chwytek zwykłych do pracy przy zegarach i budzikach. Rzadziej używa się chwytek takiego samego kształtu, ale wykonanych z brązu lub mosiądzu, do chwytania baterii zegarkowych oraz części złoconych i polerowanych, aby nie uszkodzić ich powierzchni. Chwytki do prostowania włosów mają długie wąskie końce, które trzeba chronić przed uszkodzeniem. Są także używane chwytki do wyginania włosów bregetowskich, do wypychania klocków włosów, do ściągania wskazówek oraz do prostowania czopów (zob. naprawa czopów).