Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Napęd elektryczny wahadła

 • Napęd elektryczny wahadła

  Napęd, w którym wahadło otrzymuje impulsy bezpośrednio od elektromagnesu albo pośrednio przez sprężynkę. W zależności od zasady działania rozróżnia się urządzenie sterujące napędu elektrycznego wahadła:

  • stykowe, w których obwód elektryczny jest zwierany przez styki uruchamiane przez wahadło
  • bezstykowe - indukcyjne, w których obwód cewki roboczej (napędowej) jest zamykany przez tranzystor sterowany impulsami wzbudzanymi w cewce sterującej, na którą oddziałuje magnes trwały przymocowany do wahadła i poruszający się względem nieruchomych cewek
  • bezstykowe - fotoelektryczne, w których elektromagnes napędowy jest sterowany przez układ elektroniczny z fotodiodą, zasłanianą przed światłem żarówki przysłoną przymocowaną do wahadła.

 • Wahadło napędowe (patrz: Napęd elektryczny wahadła)

 • Elektryczny napęd wahadła (patrz: Napęd elektryczny wahadła)

 • Napęd

  urządzenie służące do zasilania mechanizmu zegarowego energią napędową. Głównym zadaniem napędu jest dostarczanie energii potrzebnej do utrzymania w ruchu regulatora chodu i do pokonania oporów ruchu przekładni zębatej i innych poruszających się zespołów mechanizmu. Do zasilania może być wykorzystana energia mechaniczna lub elektryczna. W zegarach z napędem mechanicznym regulatora wykorzystuje się energię zawieszonego obciążnika lub energię napiętej sprężyny - stąd nazwy:

  • napęd obciążnikowy
  • napęd sprężynowy
  W zegarach z napędem elektrycznym regulatora wykorzystuje się energię elektryczną (zob. Napęd elektryczny balansu, Napęd elektryczny wahadła). (źródło)

 • ATO

  nazwa systemu elektrycznego napędu wahadła lub balansu, zastosowanego pierwszy raz w zegarach francuskiej firmy ATO i rozpowszechnionego przez niemiecką firmę Junghans. Znane są napędy systemu ATO ze sterowaniem stykowym oraz ze sterowaniem bezstykowym (indukcyjnym) za pomocą tranzystora (zob. napęd elektryczny wahadła); w tym drugim systemie balans otrzymuje dwa impulsy w ciągu okresu, tj. co każde wahnięcie.