Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Napęd elektryczny balansu

 • Napęd elektryczny balansu

  Urządzenie napędowe, w którym balans otrzymuje impuls energii od elektromagnesu, składającego się z cewki i magnesu trwałego. W ten sposób balans staje się zespołem napędowym dla mechanizmu zegarowego. Balans napędzany elektrycznie może otrzymywać impulsy bezpośrednio od elektromagnesu lub pośrednio przez sprężynkę, którą napina elektromagnes. Impulsy energii udzielane przez sprężynkę są stałe i nie zależą od zmian napięcia prądu zasilającego. W zależności od zasady działania rozróżnia się urządzenia napędowe balansu elektromagnetyczne, w których impuls napędowy powstaje wskutek działania nieruchomego elektromagnesu na zworę zamocowaną na osi balansu, oraz urządzenia napędowe magnetoelektryczne, w których impuls napędowy powstaje w wyniku działania pola magnetycznego cewki na pole magnetyczne magnesu trwałego, przy czym cewka jest przymocowana do szkieletu mechanizmu, a magnes do balansu lub odwrotnie.

 • Regulator napędowy (patrz: Napęd elektryczny balansu)

 • Napęd magnetoelektryczny (patrz: Napęd elektryczny balansu)

 • Magnetoelektryczny napęd (patrz: Napęd elektryczny balansu)

 • Elektryczny napęd balansu (patrz: Napęd elektryczny balansu)

 • Napęd

  urządzenie służące do zasilania mechanizmu zegarowego energią napędową. Głównym zadaniem napędu jest dostarczanie energii potrzebnej do utrzymania w ruchu regulatora chodu i do pokonania oporów ruchu przekładni zębatej i innych poruszających się zespołów mechanizmu. Do zasilania może być wykorzystana energia mechaniczna lub elektryczna. W zegarach z napędem mechanicznym regulatora wykorzystuje się energię zawieszonego obciążnika lub energię napiętej sprężyny - stąd nazwy:

  • napęd obciążnikowy
  • napęd sprężynowy
  W zegarach z napędem elektrycznym regulatora wykorzystuje się energię elektryczną (zob. Napęd elektryczny balansu, Napęd elektryczny wahadła). (źródło)

 • Cewka sterująca balansu

  stosowana w połączeniu z cewką napędową. Cewka sterująca jest włączana w obwód bazy tranzystora. Pole magnetyczne magnesów trwałych nad cewką sterującą powoduje przewodność tranzystora i przepływ prądu w cewce napędowej (zobacz Napęd elektryczny balansu).

 • Cewka napędowa (robocza) balansu

  cewka stosowana w połączeniu z cewką sterującą w zegarach i zegarkach z magnetoelektrycznym napędem balansu ze sterowaniem bezstykowym (tranzystorowym) . Obie cewki są przymocowane nieruchomo do mechanizmu. Cewka napędowa jest włączana w obwód kolektorowy tranzystora. Wytworzone wskutek przepływu prądu przez cewkę pole magnetyczne współdziała z polem magnetycznym magnesów trwałych umocowanych na balansie, dzięki czemu powstaje siła działająca na balans jako impuls napędowy (zobacz Napęd elektryczny balansu).

 • Cewka impulsowa balansu

  cewka stosowana w zegarach i zegarkach z magnetoelektrycznym napędem balansu ze sterowaniem stykowym. Podczas ruchu balansu cewka impulsowa zamontowana na jego wieńcu przechodzi ponad magnesem trwałym. Wytworzone wskutek przepływu prądu przez cewkę pole magnetyczne współdziała z polem magnetycznym magnesu trwałego, w wyniku czego powstaje siła działająca na cewkę impulsową w kierunku obrotu balansu. Dzięki temu otrzymuje impuls napędowy podtrzymujący jego wahania (zobacz Napęd elektryczny balansu).