Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Naciąg ciśnieniowy

  • Naciąg ciśnieniowy

    urządzenie naciągowe, którego źródłem energii są zmiany ciśnienia atmosferycznego. Jako pierwszy – w roku 1750 – zastosował go Anglik, James Cox – jego zegar nakręcał się pod wpływem zmian ciśnienia powietrza w zbiorniku zawierającym 100 kg rtęci. Do roku 1880 zbudowano jeszcze kilka innych zegarów z naciągiem ciśnieniowym, o nieco innej konstrukcji. Zasada ich działania polegała na przesuwaniu się rtęci, wypełniającej spiralną rurkę, na skutek działania ciśnienia atmosferycznego. Naciągi ciśnieniowe nie znalazły szerszego zastosowania.

  • Zegar atmosferyczny (patrz: Naciąg ciśnieniowy)