Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Materiały ścierne (ścierniwa)

  • Materiały ścierne (ścierniwa)

    materiałami ściernymi nazywa się rozdrobnione ciała stałe w postaci ziarn, służące jako materiał do szlifowania. Materiały ścierne stosuje się w stanie luźnym lub w postaci narzędzi ściernych.

  • Węglik krzemu (patrz: Materiały ścierne (ścierniwa))

  • Węglik boru (patrz: Materiały ścierne (ścierniwa))