Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Materiały ścierne

 • Kwarc (materiały ścierne) (patrz: Materiały ścierne)

 • Korund (materiały ścierne) (patrz: Materiały ścierne)

 • Diament (materiały ścierne) (patrz: Materiały ścierne)

 • Materiały ścierne (ścierniwa)

  materiałami ściernymi nazywa się rozdrobnione ciała stałe w postaci ziarn, służące jako materiał do szlifowania. Materiały ścierne stosuje się w stanie luźnym lub w postaci narzędzi ściernych.

 • Materiały polerskie (patrz też: Materiały ścierne)

  drobnoziarniste substancje mineralne, naturalne lub sztuczne, stosowane podczas polerowania.

 • Węglik krzemu (patrz: Materiały ścierne (ścierniwa))

 • Węglik boru (patrz: Materiały ścierne (ścierniwa))