Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Koła zębate

 • Podziałka (uzębienia) koła zębatego (patrz: Koła zębate)

 • Koła zębate

  części mechanizmu służące do przenoszenia ruchu obrotowego z jednej osi na drugą bez poślizgu.

 • Moduł koła zębatego

  umownie wprowadzona wielkość podstawowa określająca wymiary uzębienia. Oznacza stosunek podziałki uzębienia p do liczby π (m=p/π). Moduły kół zębatych są znormalizowane.

 • Zarys zęba (patrz: Koła zębate)

 • Wrąb (patrz: Koła zębate)

 • Wieniec koła (patrz: Koła zębate)

 • Średnica wierzchołków zębów (patrz: Koła zębate)

 • Średnica podziałowa (patrz: Koła zębate)

 • Średnica podstaw zębów (patrz: Koła zębate)

 • Szerokość wrębu (patrz: Koła zębate)

 • Szerokość wieńca (patrz: Koła zębate)

 • Stopa zęba (patrz: Koła zębate)

 • Koło zębate (patrz: Koła zębate)

 • Koło podziałowe (patrz: Koła zębate)

 • Grubość zęba (patrz: Koła zębate)

 • Głowa zęba (patrz: Koła zębate)

 • Wilcze zęby

  charakterystyczny kształt zębów kół naciągowych stosowanych przez niektóre firmy w zegarkach kieszonkowych starego typu. Współpracujące boki zębów mają zarys ewolwentowy (zob. koła zębate), natomiast drugie boki zębów, od wierzchołka do dna wrębów, są wklęsło ścięte. Zęby takie są przy podstawie szersze i dlatego bardziej wytrzymałe niż normalne.

 • Kąt przyporu

  kąt zawarty między linią przyporu a linią prostopadłą (normalną) do linii środków współpracujących kół zębatych, określający zależność między średnicą koła podziałowego a średnicą koła zasadniczego danego koła zębatego. W zazębieniu ewolwentowym kąta przyporu jest znormalizowany i wynosi 20°, w zazębieniu cykloidalnym kąt przyporu jest zmienny.