Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Ciecze czyszczące

  • Ciecze czyszczące

    ciecze służące do ręcznego lub maszynowego mycia i płukania części mechanizmów zegarów i zegarków. Podczas naprawy używa się takich cieczy czyszczących jak nafta, benzyna, toluol, ksylol, eter, aceton, alkohol, trójchloroetylen i roztwory wodne alkaliów. Najpraktyczniejsza do ręcznego czyszczenia oraz końcowego płukania w czyszczarce jest benzyna. Ze względu na koszty do wstępnego czyszczenia stosuje się tańsze ciecze czyszczące jakimi są roztwory wodne alkaliów.

  • Płyny czyszczące (patrz: Ciecze czyszczące)

  • Czyszczenie zegarków i zegarów

    czyszczenie związane z okresową konserwacją oraz gruntowną naprawą zegarków czy naprzwą zegarów. Głównym celem czyszczenia jest przygotowanie mechanizmu, a zwłaszcza jego łożysk i czopów do nasmarowania świeżym olejem. Trudno jest ustalić jak często należy czyścić zegar lub zegarek. Zależy to od szczelności obudowy oraz od warunków, w jakich się one znajdują. Na ogół zegar wymaga czyszczenia, gdy po pewnym czasie zaczyna wykazywać większe błędy we wskazaniach – świadczy to o tym, że mechanizm się zabrudził, a smar wysechł lub zgęstniał. Mechanizm należy także oczyścić z brudu i opiłków po gruntownej naprawie i dorabianiu części. Przygotowanie do czyszczenia polega na rozebraniu mechanizmu i niektórych zespołów, zbadanie powierzchni pokrytych lakierem, czy nie rozpuszcza się on pod wpływem używanych cieczy, oraz usunięciu zbyt dużych zabrudzeń i śladów rdzy. Bardzo zabrudzone mechanizmy czyści się zgrubnie z kurzu pędzlem lub szczotką oraz myje w roztworze alkalicznym (zob. ciecze czyszczące). Czyszczenie zegarków i zegarów może odbywać się maszynowo lub ręcznie.

    Więcej na temat czyszczenia zegarów i zegarków można znaleźć w książce Bernarda St. Bartnika i Wawrzyńca Al. Podwapińskiego pt. „Technologia mechanizmów zegarowych. Montaż, konserwacja i naprawa” w dziale XXII „Czyszczenie mechanizmów zegarowych”.