Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Ciecze chłodzące

  • Ciecze chłodzące (chłodziwa)

    ciecze stosowane do chłodzenia narzędzi skrawających podczas obróbki materiałów metalowych, szczególnie podczas wiercenia. Ciecze chłodzące nie tylko chłodzą, ale i smarują, zmniejszając przez to tarcie. W zależności od obrabianego materiału używa się różnych cieczy chłodzących i smarujących (oleje, emulsje olejowe, mydliny). Nie należy nigdy używać czystej wody, gdyż łatwo powoduje rdzewienie.

  • Płyny chłodzące (patrz: Ciecze chłodzące)

  • Chłodziwa (patrz: Ciecze chłodzące)

  • Wiercenie

    rodzaj obróbki skrawaniem, w czasie której narzędzie, zwane wiertłem, wykonuje okrągły otwór, usuwając materiał w postaci wiórów. Obrabiarka do wiercenia nazywa się wiertarką. Aby mogło nastąpić skrawanie, wiertło umocowane we wrzecionie wiertarki musi znajdować się w ruchu obrotowym względem obrabianego przedmiotu oraz w ruchu postępowym (posuwowym) wzdłuż własnej osi. W czasie wiercenia na tokarce przedmiot może wykonywać ruch obrotowy, a wiertło tylko ruch posuwowy. Im twardszy jest wiercony materiał, tym mniejsza musi być prędkość obrotowa wiertła. Gdy wiertło obraca się za szybko, może nagrzać się nadmiernie i odpuścić, a wtedy przestanie skrawać. W czasie wiercenia trzeba obserwować, czy wiertło rzeczywiście skrawa. Kręte, długie wióry w czasie wiercenia materiału ciągliwego albo równomiernie sypiące się drobne wiórki z materiału kruchego świadczą o prawidłowym przebiegu wiercenia. W celu zwiększenia wydajności wiercenia i zabezpieczenia wiertła przed nagrzaniem stosuje się ciecze chłodzące.